Artois (1708–1719)
Guillaume de L’Isle, Pieter Mortier

A francia származású Pieter Mortier (1661–1711) a könyvkereskedői szakmát Párizsban tanulta. Amszterdami könyvkiadó üzletét az 1680-as években alapította meg, majd 1690-től térképkiadásba kezdett. Pár év alatt a város legtekintélyesebb és legtermékenyebb térkép- és atlaszkiadójává vált. Halála után özvegye, majd fia és veje vitte tovább az üzletet, 1721-től már mint a Covens-Mortier nevű céget. Mortier üzletpolitikája részeként egyrészt a francia térképkészítők- és kiadók, Guillaume Sanson (1633–1703), Alexis Hubert Jaillot (1632–1712), majd Guillaume de L’Isle (1675–1726) térképeinek másolására épült, de ezzel párhuzamosan fokozatosan felvásárolta a jelentős holland térképkiadók, Frederick de Wit (1630–1706) és Carel Allard (1648–1706) műveinek nyomólemezeit is, e kiadók halálát követően. Utódai is folytatták ezen üzletpolitikát, így két-három évtized alatt a Covens-Mortier cég a 18. századi Amszterdam meghatározó térképkiadójává vált.

Artois észak-francia tartomány térképe G. de L’Isle 1704-ben készített térképének másolata. A mű csak egy volt a neves francia kartográfus azon térképei közül, amelyeket a Mortier-, majd Covens-Mortier cég, a kiadási jog megszerzésével közreadott, idővel, 1730-ra, már egy 50 lapos atlaszba kötve és forgalmazva.

Mortier Artois-térképe feltehetően az 1709 és az 1712 közötti időszakban készülhetett, amit a kor hadi eseményei indokolhattak. Ezen években ugyanis Artois a már több éve folyó spanyol örökösödési háborúban a francia és a szövetséges angol-holland császári erők küzdelmének egyik fő hadszínterévé vált. Nem kizárható azonban, hogy csak később Mortier özvegye, Amelia ’s-Gravesande (1666 k.–1719) készíttette és adta ki a művet az 1711 és 1719 közötti években.