Altmark (Szász-Anhalt tartomány) (1721 után)
Joan Blaeu, Covens-Mortier

Az itt látható nem túl vonzó térkép bemutatásával két célunk volt. Egyrészt kiadástörténete jól képviseli az amszterdami térképkiadás sok évtizedes gyakorlatát, másrészt annak is szép példája, hogy a kiadók esetenként minden gátlástól mentesen, szinte elemeire szétesett, sőt, hiányos nyomólemezről nyomtatott példányokat is, nyugodtan mondhatjuk, „rásóztak” a tájékozatlan vagy épp a velük csak közvetítőkön át kapcsolatban álló vevőkre. Mint ami Széchényi gróf ezen példányával is történhetett. A gróf térképgyűjteményének számos darabját bécsi és lipcsei könyvkereskedők útján szerezte be, így személyesen nem ellenőrizte, milyen példányt adnak el neki egy adott földrajzi területről.

A térkép kiadástörténete hosszú és igen érdekes. A térképet a jeles 17. század közepi kiadó, Joan Blaeu (1599–1673) készíttette atlaszai számára 1662-ben. Blaeu halála után 1676-ban, a térkép nyomólemeze Blaeu számos más művével együtt Abraham Wolfgang (1634–1694) könyvkereskedőhöz került, majd 1694-ben már Pieter Mortier (1661–1711) birtokában van. Mortier özvegyének, Ameliának a halála után (1719), családi vagyonként, bár nyilvános aukción, Cornelis Mortier és Johannes Covens közös, 1721-ben alapított Covens-Mortier cég tulajdonába került.

Idővel a nyomólemez oly mértékben megsérült, több helyen elrepedt, hogy illő lett volna újat készíteni. Ez azonban nem történt meg, a kiadó a lemezt a végsőkig használta, s nem kizárható, hogy csupán a cég névváltoztatása (1774) előtti években nyomtatták az itt látható példányt.